Condicions

La pertinença a la colla suposa l'acceptació de totes les condicions d'ingrés

La Colla és un club pensat per a nens i nenes de 0 a 12 anys del qual n'hi poden formar part infants de qualsevol població de Catalunya. Cal tenir en compte que la pertinença a La Colla l’han d’autoritzar els pares o representants legals dels menors i en tot moment cal seguir les seves normes de funcionament. A més, es requerirà la presència d'un acompanyant adult en els actes organitzats per La Colla.

Totes les activitats i espectacles proposats tenen l’objectiu d’oferir un contingut adequat a diferents edats, per aquest motiu sempre s’indicarà la franja d’edat que es recomana per totes i cadascuna de les propostes que presentem.

 

 El carnet de la colla

Per obtenir el carnet que identifica a l’inscrit com a membre de La Colla  cal que ens faciliteu les dades dels infants i les autoritzacions pertinents dels adults que actuen com a tutors legals dels nens/es. 

Les dades que se subministren voluntàriament en el formulari d’alta s’inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal de Bitò i s’utilitzaran amb la finalitat de gestionar el club infantil i poder oferir als socis activitats especialment dissenyats per a ells. També servirà per subscriure’s a les diferents canals de comunicació de La Colla i El Planter, rebre de manera actualitzada les notícies relacionades amb les activitats que es desenvolupen per a infants fins a 12 anys.

Per motius legals, es necessiten el nom complet i el NIF del representant legal del menor per poder autoritzar les accions del soci i perquè aquest pugui exercir els seus drets. Bitò garanteix també els drets que estableix la Llei orgànica 15/1999 en la política de protecció de dades.

 

Concursos, premis i drets d’imatge

Entre les activitats de La Colla és possible que es convoquin concursos i jocs per obtenir diferents premis i avantatges relacionats amb el món de les arts escèniques

Les condicions i terminis de cadascun dels premis s’establiran de manera concreta i puntual per cadascuna de les iniciatives però, cal recalcar, que hi haurà la possibilitat de participar en concursos on els membres de La Colla hagin d’enviar fotografies o vídeos d’ells mateixos o dels seus companys. 

El fet d’enviar aquestes fotografies comporta l’autorització a Bitò per utilitzar-les dins de l’entorn de La Colla i tots els seus materials de comunicació. Bitò entén que es compta amb el consentiment de totes les persones que surten als materials enviats al club i, en el cas que, a part del membre de La Colla hi apareguin altres menors, s’entendrà que es té l’autorització dels seus representants legals. 

Bitò, a través de La Colla podrà comunicar públicament les fotografies i vídeos enviats i els podrà tractar amb les finalitats que s’indiquin en cada acció en concret i també en comunicacions genèriques per tant la participació en qualsevol dels concursos i accions que es puguin organitzar comporta que els representants legals dels menors n’acceptin les bases legals. 

Bitò es reserva el dret a captar, enregistrar, usar, reutilitzar, publicar, republicar i distribuir retrats fotogràfics d’imatges captades en les activitats organitzades a través de qualsevol mitjà, sense limitació en el temps, per a la promoció, art, editorial, publicitat i comerç del projecte La Colla i El Planter. L'anterior autorització serà revocable en qualsevol moment, amb efectes a partir de la revocació i sobre materials que en l'esmentat moment no estiguin ja editats i publicats o difosos públicament. La revocació s'efectuarà mitjançant comunicació escrita dirigida a Bitò Produccions SL (per correu electrònic, a l'adreça  info@bitoproduccions.com; o per correu postal, a l'adreça Pati del Teatre, 2. 17190 Salt). En la revocació caldrà manifestar si és total o parcial, expressant de forma clara, en aquest darrer cas, l'autorització o tipus d'autorització revocada.

 

 La protecció de dades

Complint el que estableix la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, i la legislació complementària en matèria de protecció de dades, la informació recollida tant en els formularis d’accés, com en els correus rebuts, com les fotografies i vídeos enviats en els concursos o activitats, com altres contingut a què La Colla pugui tenir accés per transmissió del seu titular, tenen la consideració de dades de caràcter personal i figuraran en un fitxer de Bitò Produccions SL.

S’informa que la recollida de les dades incloses en la butlleta d’inscripció és obligatòria per a la gestió del projecte.

La Colla tractarà la informació amb l’exclusiva finalitat de gestionar les activitats del club i El Planter i en cap moment les cedirà a tercers, que no desenvolupin cap servei pel club o les seves activitats o per El Planter,  sense el previ i exprés consentiment dels representants legals dels menors. 

En un primer moment, el club únicament demanarà el NIF i la signatura del representant legal del menor. En cas de conflictes entre tutors, els serveis jurídics del club es reserven el dret de demanar la informació complementària per poder resoldre les controvèrsies amb l’exclusiva finalitat de gestionar correctament el club i sempre observant els principis de confidencialitat de la informació i secret de les dades.

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, en qualsevol moment el soci del club, per mitjà del seu representant legal (pare, mare o tutor), podrà exercir en la seva representació els drets d’accés, d’oposició, de rectificació i de cancel•lació per comunicació escrita a l’atenció Bitò Produccions SL (indicant la petició concreta), al Pati del Teatre, 2, 17190 Salt (Girona) o al correu electrònic a info@bitoproduccions.com.

Per motius de seguretat, el nen que vulgui exercir el dret de cancel•lació de les dades haurà d'acompanyar la petició amb una fotocòpia del DNI del representant legal.

Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més informació
ACCEPTAR