Avís Legal

Titularitat del lloc web

Bitò Produccions S.L.
C.I.F.: B17310947
Pati del Teatre, 2
17190 SALT (Girona)

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, tom 134 foli 56 full número GE-2411.

Contacte: info@teatredesalt.net

Consideracions generals 

Les presents condicions legals regulen l’ús legal permès del lloc o pàgina web amb URL https://www.teatredesalt.net/, la titularitat i responsabilitat de la qual és de BITÒ PRODUCCIONS SL. Aquestes condicions regulen l’accés i el seu ús, que el propietari del lloc web posa a disposició dels usuaris d’internet de forma gratuïta. L’accés i l’ús del lloc web comporta l’acceptació plena i sense reserves d’aquestes condicions generals. En el seu cas, l’adquisició de productes o serveis que es puguin efectuar a través d’aquest lloc web es regirà a més per les condicions particulars que es puguin preveure en cada cas, que també s’entendran plenament acceptades per la seva mera adquisició.

Continguts del lloc web

És voluntat de Bitò Produccions S.L. (d’ara en endavant Bitò) que la informació continguda en aquest lloc web sigui certa. Aquesta informació pot tenir errors de tipus tipogràfic o incorreccions de tipus tècnic. Bitò no es fa responsable de la veracitat i correcció de la informació que consta en aquest lloc web.

En cap cas Bitò serà responsable de qualsevol dany com a conseqüència de la visualització, utilització del programari, documents, informació o serveis en general, disponibles en aquest web.

Propietat intel·lectual i industrial

Els textos, imatges, logotips, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codis fonts i la resta de continguts son propietat de Bitò o disposa, en cas contrari, de la corresponent autorització per al seu ús. Tots els continguts d’aquest lloc web, per tant, excepte indicació expressa, estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Condicions d’accés

Bitò es reserva el d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions en el format, el contingut i les condicions d’accés al lloc web, així com també en les presents condicions generals i en aquelles de particulars que s’hagin pogut preveure en relació a l’adquisició de productes o serveis que es puguin efectuar a través d’aquest lloc web.

Bitò no garanteix la inexistència  d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina o continguts, ni que aquesta es trobi actualitzada o lliure de virus o altres elements que puguin provocar alteracions en el seu sistema informàtic. Bitò declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que faci us de la pàgina i que tingués qualsevol perjudici per virus o elements informàtics de qualsevol tipus.

Bitò declina qualsevol responsabilitat com a conseqüència de danys derivats de serveis o d’informació continguda en el present lloc web provinent de tercers.

Enllaços

Aquesta pàgina web pot enllaçar amb altres pàgines web, pròpies o de tercers, a través de links i enllaços entrants i sortints. Bitò  declina qualsevol responsabilitat per informació i/o serveis existents en pàgines web enllaçades. Bitò no efectua cap control, ni supervisió ni aprovació d’aquesta informació i serveis en pàgines enllaçades, presumint que aquests continguts compleixen la legislació vigent aplicable.

Aconsellem en tot cas, als visitants d’aquests llocs web enllaçats, actuar amb prudència i consultar les seves condicions generals i particular d’ús.

Informació sobre protecció de dades

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la normativa espanyola relativa a la protecció de dades, Bitò l’informa que les dades personals que proporcioni a través de formularis inclosos en aquesta pàgina web seran incorporades en fitxer de Bitò i tractades, per la mateixa, amb finalitats de gestió comercial i administrativa, de prestació del servei contractat i la facturació del mateix, respondre les seves consultes, així com per a l’organització i l’enviament d’informació relativa a la relació comercial i el propi esdeveniment contractat. Addicionalment, també, per a enviar-li comunicacions, informació, missatgeria i publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l'empresa.

Bitò  es compromet a tractar les seves dades sota la més estricta reserva i confidencialitat. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei pot enviar una carta a: C/ Pati del Teatre, 2 – 17190 Salt indicant "Ref. Protecció de dades" o un correu electrònic a rgpd@bito.pro

El tractament s'efectua de conformitat amb el que disposa el RGPD i la seva base jurídica és el propi contracte entre vostè i la nostra empresa o el seu consentiment exprés.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals i els terminis de prescripció de les accions derivades d'aquesta relació comercial. En els casos d’alta a serveis comunicació o publicitat, les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·licitis el cessament del servei. 

En el seu cas, les seves dades podran ser cedides a entitats bancàries per efectuar el cobrament de l’entrada. En casos de coorganització, les dades recollides en formularis o serveis de compra d’entrades podran quedar incorporades a fitxers de dades del/la coorganitzador/a amb iguals finalitats. Podrà veure, en el moment del procés de compra d’entrades, els casos de coorganització i els titulars d’aquest fitxers de dades. En qualsevol moment podrà exercir els seus drets adreçant-se als titulars d’aquests fitxers. Llevat de l’anterior i dels casos en què hi hagi una obligació legal, les dades no se cediran a tercers sense previ consentiment i no seran transferits a tercers països.

Vostè té dret en tot moment a obtenir confirmació sobre si hem recollit i estem tractant les seves dades personals. Té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris, acreditant la seva identitat. Igualment podrà exercir els drets d'oposició, limitació en el tractament i portabilitat previstos en el RGPD. Té vostè el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD en el cas que consideri que s'infringeixen els seus drets de protecció de dades (Reglament UE 2016/679, de 27 d'abril de 2016).

Lloc del contracte i fur aplicable

Bitò i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona per a qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se en relació a l’accés o l’ús d’aquesta pàgina web. El present contracte electrònic s’entendrà, a tots i plens efectes, celebrat a Salt.