Política de privacitat

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa espanyola relativa a la protecció de dades, Bitò l’informa que les dades personals que proporcioni a través de formularis inclosos en aquesta pàgina web seran incorporades en fitxer de Bitò i tractades, per la mateixa, amb finalitats de gestió comercial i administrativa, de prestació del servei contractat i la facturació del mateix, respondre les seves consultes, així com per a l’organització i l’enviament d’informació relativa a la relació comercial i el propi esdeveniment contractat. Addicionalment, també, per a enviar-li comunicacions, informació, missatgeria i publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l’empresa.

Bitò es compromet a tractar les seves dades sota la més estricta reserva i confidencialitat. Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició previstos a la Llei pot enviar una carta a: C/ Pati del Teatre, 2 – 17190 Salt indicant “Ref. Protecció de dades” o un correu electrònic a rgpd@bito.pro

El tractament s’efectua de conformitat amb el que disposa el RGPD i la seva base jurídica és el propi contracte entre vostè i la nostra empresa o el seu consentiment exprés.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals i els terminis de prescripció de les accions derivades d’aquesta relació comercial. En els casos d’alta a serveis comunicació o publicitat, les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·licitis el cessament del servei.

La base legal per al tractament de les dades és l’execució contractual o prestació de serveis, el consentiment de l’usuari i/o l’interès legítim del responsable dels mateixos.

En cas de compra d’entrades per a espectacles i altres activitats culturals a través de Bitò Produccions S.L., les dades bàsiques identificatives que pogués facilitar l’usuari, com el nom, cognoms, telèfon de contacte, email, i localitats adquirides, passaran a formar part de la base de dades de la Fundació La Ciutat Invisible (CIF G55175632, amb domicili a Pati del Teatre 2, 17190 Salt, Girona), necessàries per a la gestió de l’espectacle o activitat, i la fidelització de l’espectador amb l’enviament d’informació similar pròpia a la qual sempre es podrà oposar. En casos de coorganització o coproducció d’aquestes activitats, aquestes dades podran quedar incorporades als fitxers del / la coorganitzador/a amb iguals fins i com a responsables també de les dades. Podrà veure, durant el procés de compra d’aquests productes, la identificació de la coorganització. En qualsevol moment pot exercir els seus drets dirigint-se als titulars d’aquests fitxers.

Excepte el que s’ha exposat més amunt i els casos en què hi hagi un imperatiu legal del responsable del tractament, o la possible cessió de la informació de pagament a entitats bancàries per efectuar el cobrament del producte que vulgui adquirir de conformitat a la normativa vigent; les seves dades no se cediran ni comercialitzaran amb tercers, ni tampoc seran transferides a tercers països, sense el seu previ consentiment degudament informat. Pot haver-hi accés a les seves dades per part d’encarregats de tractament exclusivament per a l’execució de serveis necessaris al responsable dels mateixos per a les finalitats exposades, com poden ser els proveïdors tecnològics d’allotjament de dades, o proveïdors del servei email, mailing, etc., sense que aquests tercers en siguin propietaris, i sense que puguin cedir-los a altres o fer-ne un ús diferent sense el consentiment previ de l’usuari i l’autorització de la nostra empresa.

Vostè té dret en tot moment a obtenir confirmació sobre si hem recollit i estem tractant les seves dades personals. Té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris, acreditant la seva identitat. Igualment podrà exercir els drets d’oposició, limitació en el tractament i portabilitat previstos en el RGPD. Té vostè el dret a presentar una reclamació davant l’AEPD en el cas que consideri que s’infringeixen els seus drets de protecció de dades (Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril de 2016).